Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы(Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 30 маусымдағы № 213-V ҚРЗ)

 

"Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 тамыздағы № 959 қаулысы)

 


Мүлікті жария ету бойынша табыстау және (немесе) жасыру мақсатында экономикалық айналымының заңдарына алынған меншік құқығын, мемлекеттің мойындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лайықсыз адам үшін орындалған немесе орындалмаған жағдайда. Негізгі мақсаты заңдастырылған капитал түрінде қосымша қаражат экономикасына айналысу болып табылады. Іс-шаралар қолданыстағы мүліктің заңды айналымын заңдастыруға және іске асыруға мүмкіндік береді.

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131


Үш нұсқаларын ұсынды ақша заңдастырып. Бірінші - шектеусіз өз қалауы бойынша орденімен, баж төлеместен оларды сақтау міндеттемесінсіз банк шотына. Екінші - 10% алымды төлеген екінші деңгейдегі банктердің корреспонденттік шоттарын кредит жоқ. Үшінші - ақы төлемей заңдастырылған халықаралық қаржы орталығы «Астана» ақша инвестициялау мүмкіндігі меншік баж төлеу мемлекеттік кірістердің декларативті заңдастыруға болады.

Шетелде орналасқан мүлік, ол жинау 10% төлеу және мүлік құнының декларативтік нысанын енгізу мемлекеттік кірістердің декларативті заңдастыруға жүзеге асыруға ұсынылады.

Дағдарыс кезінде Қазақстан экономикасының дамуы үшін бағдарламалар - мүлікті заңдастыру ҰЭП «Нұрлы жол» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша үлкен рөл атқаруы тиіс.

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131


Тізбеге енгізілген тауарлардың импорты кезінде

Ішкі тұтыну үшін үшінші елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін Тізбеге енгізілген тауарларға кедендік баждар төмендетілген ставкалар (ДСҰ) бойынша төленеді, ал ЕАЭО мүше мемлекеттің аумағына әкетуге арналған тауарлар бойынша кедендік баждар БКТ бойынша төленеді.

Сондықтан, Тізбеге енгізілген тауарды үшінші елден әкелген кезде, Сіз, әкелінген тауар Қазақстан Республикасының аумағында тұтынылатынын немесе ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағына әкетілетінін айқындауыңыз тиіс.

Егер Тізбеге енгізілген тауардың бір бөлігі Қазақстан Республикасының аумағында тұтыну үшін әкелінген және кедендік баждарды төлеу ДСҰ төмендетілген ставкалары бойынша жүргізілген жағдайда, және қалған бөлігі Ресей Федерациясының аумағына одан әрі әкетілсе және кедендік баждарды төлеу ЕАЭО БКТ ставкалары бойынша жүргізілсе, онда мұндай тауарлар тауарларға арналған жеке декларациялар бойынша ресімдеуге жатады.

Кедендік баждарды төлеу ДСҰ төмендетілген ставкалары бойынша жүргізілетін Тізбеге енгізілген тауарларды айыру мақсатында Тауарларға арналған декларацияның реттік нөміріндегі 3 элементтің бірінші цифры 1 цифрынан басталады, ал кедендік баждардың төленуі ЕАЭО БКТ ставкалары бойынша жүргізілген тауарларда Тауарларға арналған декларацияның реттік нөміріндегі 3 элементтің бірінші цифры 0 цифрынан басталады.

Кедендік баждарды төлеу ДСҰ төмендетілген ставкалары бойынша жүргізілген Тізбеге енгізілген тауарларды ЕАЭО мүше мемлекетке әкетуге тыйым салынады және Қазақстан Республикасының аумағында ғана айналымға жатады.

Естеріңізде болсын! Кедендік баждарды төлеу ДСҰ төмендетілген ставкалары бойынша жүргізілген тауар бойынша кедендік баждардың айырмашылығын ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағына әкету мақсатында төлеу, мұндай тауарлардың әкетілуін кедендік ресімдегеннен кейін мүмкін емес.

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131


Мүлікті жария ету жалғасуда! Өз мүлкінді, капиталыңды қорға!

Мүлікті жария ету шаралары барынша жеңілдетілді.

Аумақтардағы әкімдіктердегі комиссияларға  азаматтар ҚР аумағында орналасқан және сәйкес рәсімделмеген, яғни, тіркелмеген  жылжымайтын мүлік объектілерін жария ету үшін жүгінеді.

Мемлекеттік кірістер департаменті арқылы сәйкес декларацияны тапсырып, келесі жылжымайтың мүліктер жария етуге жатады:

-  Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және басқа түлғаға немесе жария ету субъектісіне рәсімделген мүлік (мүлікті заңдастыру декларацияға қоса жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, жария етілетiн мүлiкке жария ету субъектісінің меншік құқығын белгілейтін құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі, басқа тұлғаның жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікті өтеусiз немесе өзге де нысанда меншік құқығын бергені туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесі табыс етіледі);

 - шет елдерде орналасқан мүлік бойынша (декларациямен қоса жоғарыда көрсетілген құжаттар көшірмесі бірге табыс етіледі) мүлік құнынан 10% алым сомасы төленгенің растатйын құжаттың көшірмесі. Сондай-ақ, мүлік құны жария ету субъектісімен өзімен анықталып, тексерілуге жатпайды.

Бұл ретте, мемлекеттік кірістер органдары  арнайы декларацияны тапсырған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде себебін көрсете отырып, арнайы декларацияны қабылдаудан жазбаша бас тартуды береді.

Мемлекеттік кіріс органы жария ету субъектісіне жазбаша бас тартуды жібермеген жағдайда арнайы декларация қабылданған деп есептеледі.

ҚР аумағындағы мүлік бойынша арнайы декларация қабылданған соң, жария ету субъектісі мүлікті өтеусiз немесе өзге де нысанда меншік құқығын бергені туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесімен ҚР заңнамасына сәйкес мүлікті тіркеу үшін әділет органдарына жүгінеді.

Сонымен қатар, мемлекеттік кірістер органдарында Заңмен қарастырылған кұжаттарды қоса табыс етіп (жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, меншік құқығын белгілейтін құжаттың көшірмесі) және арнайы декларация тапсыру арқылы ҚР аумағындағы және одан тыс жердегі бағалы қағаздарды, заңды тұлғаның жарғы капиталдында  қатысу үлесін заңдастыруға болады.

 Жария етудің қарапайым тәсілдерін есепке ала отырып, мемлекетпен берілген қолайлы жағдайды жіберіп алмай,  тұрғындарды бірегей мүмкіндікті пайдалануға шақырамыз!

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131


Мүлікті (ақшадан басқа) жария етуді өткізу туралы

 

 Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы № 213-V Заңы және «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы» 2014 жылғы 29 тамыздағы Үкіметтің №959 қаулысына сәйкес Бәйтерек ауданы әкімінің 2014 жылғы 29 тамыздағы № 50 шешімімен мүлікті (ақшадан басқа) жария етуді өткізу бойынша комиссия құрылды, аудан әкімінің орынбасары А.К.Тугузбаев комиссия төрағасы болып сайланды.

Мүлікті (ақшадан басқа) жария ету мерзімі 2014 жылдың 1 қыркүйегінде басталды және 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады, мүлікті жария ету үшін құжаттарды тапсыру  мерзімі 2015 жылдың 30 қарашасында дейін.

Қазақстан Республикасының Заңамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа адамға ресімделген жылжымайтын мүлік, құрылыс нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ өздері орналасқан, жария ету субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес келетін, Қазақстан Республикасының аумағында тұрған үйлер (құрылыстар, ғимараттар) Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған, жылжымайтын мүлік жария етуге жатады.          Қазақстан Республикасы аумағында жылжымайтын мүлікті жария ету өтініш ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы  өтінішті қабылдайды.

Жария ету субъектілері мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Заңда белгіленген нысан бойынша екі данада мүлікті жария етуді өткізуге өтініш;

2) өтініш берген кезде салыстыру үшін түпнұсқасын көрсете отырып, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3) ғимараттар мен құрылыстарды объектінің құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігіне техникалық тексеруді жүзеге асыратын аттестатталған сарапшының қорытындысын.

4)    Басқа да  құжаттарды (жылжымайтын мүлік объектісініѕ техникалық паспортын)

Барлық қажетті құжаттар комиссия хатшысымен мына мекенжайда: Бәйтерек ауданы, Переметный ауылы, Гагарин көшесі, 139, аудан әкімдігінің ғимаратының 2 қабаттағы, 12 кабинетте қабылданады. Анықтама телефоны: 8(71130)23-461.

 


Жария ету – 2014- 2015 жж.

 

 «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңға Мемлекет басшысымен  2014 жылғы 30 маусымда  қол қойылғаны бізге мәлім, ол 2014 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізіледі.

Осылайша, мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2015 жылғы 30 қарашада аяқталады.

Сонымен бірге, мүлікті (ақшадан басқа) жария етуге ұсыну үшін құжаттарды беру мерзімі  2014 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2015 жылғы 30 қарашада аяқталады.

Бірінші кезекте, мүлікті жария ету дегеніміз табыстарды жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану рәсімі екендігін атап өту қажет. Сонымен бірге, жария етілген капитал түрінде  экономикаға қосымша қаражатты тарту оның басты мақсаты болып табылады. Науқан бар мүлікті жария етуге және заңды айналымға енгізуге мүмкіндік береді.

Осы науқанға қатысуға заңмен белгіленген тәртіпте мүлкін жария ететін Қазақстан Республикасы азаматтарының,  оралмандардың және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдардың құқығы бар.

Сондай-ақ, Жария ету туралы Заңмен жария етуге жататын мүлікпен қатар, жария етуге жатпайтын да мүліктің барынша толық түсінігі белгіленген.

Атап айтқанда, алдағы тұрған мүлікті жария ету науқаны Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жердегі мүлікті жария етуге мүмкіндік беретініне назар аудару қажет деп санаймыз.

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жылжымайтын мүлік болып айқындалатын мүлікке ұқсас мүлік Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік болып танылатындығын атап өткен жөн.

 


Бәйтерек ауданы бойынша мүлікті (ақшадан басқа) жария ету жөніндегі ақпарат

 

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы № 213-V ҚРЗ «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 тамыздағы  № 959 «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы" 2014 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы» қаулысына сәйкес мүлікті (ақшадан басқа) жария ету жөнінде комиссия құрылды, комиссияның төрағасы аудан әкімінің орынбасары А.К.Тугузбаев тағайылдалды.

2014 жылдың қыркүйек айынан бастап аудандық «Ауыл Тынысы» газетінде және Бәйтерек аудандық әкімшілік интернет-ресурсында ресми түрде  «Мүлікті (ақшадан басқа) жария ету» бойынша атқарылған жұмыстар, жүргізу мерзімдері көрсетіліп хабарландырулар жарияланып отырылады.

Бүгінгі күнге жарияланған мақалалардың саны - 10, Бәйтерек аудандық әкімшілік интернет-ресурсында ресми ақпараттар - 6, сонымен қатар Переметный ауылында баннер ілінді.

Алайда 22 ауылдық округтерде (ақшадан басқа) мүлікті тұрақты жария ету жөнінде өтініштер үлгісі туралы стенд жасалды және сәйкесінше қызмет етушілер анықталып, мүлікті (ақшадан басқа) жария ету жұмыстары жүргізіліп отырылады.

Комиссия төрағасы А.К.Тугузбаевпен 2014 жылғы 03 қыркүйегінен бастап әрдайым жылжымайтын мүлікті жария ету бойынша өтініштерді қарау үшін комиссия отырысы өткізіліп отырылады.

Мүлікті жария ету 01.09.2014ж. бастап 2015 жылға 31 желтоқсанға 56 мүлікті жария ету үшін өтініштер түсіп (тұрғын нысандар - 5, тұрғын емес нысандар - 15 , коммерциялық жылжымайтын мүлік - 36) жалпы құны 644237,242 мың.теңге, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы  30 маусымдағы № 213-V ҚРЗ «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңы негізінде комиссияның отырысы хаттамасымен 29 (қайтару) бас тартылған, 27 жарияланған.

Сонымен қатар, ауызша және телефон арқылы жылжымайтын мүлікті жария ету үшін консультативтік және насихаттау жұмыстары жүргілуде.

 


 

 

Мүлікті жария етуге байланысты жауапкершіліктен босатылады

Қандай мүлік жария етілуі мүмкін деген түсінік үшін, егер кінәлі деп тану не жауапкершілікке тарту туралы актілер заңды күшіне енбеген кезде, ӘҚБтК немесе ҚК қандай баптары бойынша адамдар жауапкершіліктен босатылады екендігін қарау жеткілікті.

Мысалы, ӘҚБтК 143-бабымен кәсіпкерлік қызметті тіркелусіз не егер арнайы рұқсаттың (лицензияның) міндетті түрде болуы талап етілетін жағдайда, мұндай рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе лицензиялау талаптарын бұза отырып жүзеге асырғаны, сол сияқты кәсіпкерлік қызметтің тыйым салынған түрлерімен айналысқаны үшін жауапкершілік белгіленген. Сонымен бірге, аталған жауапкершілік, егер бұл іс-әрекетте қылмыстық жазаланатын әрекет белгілері болмаған кезде басталады.

ӘҚБтК 143-бабына сәйкес, айыппұл көлемі келтірілген зиян сомасының, алынған табыс сомасының және заңсыз кәсіпкерлік нәтижесінде алынған акцизделетін тауарлар құнының 30-50% мөлшерiн құрайтындығын атап өту қажет. Аталған заң бойынша рақымшылық ететін құқық бұзушылықтар мен қылмыстар тізбесі де сонша аз емес.

Осылайша, егер заң талаптарын бұзушылықпен алынған табыстар бар болған жағдайда, осы жария ету науқаны жауапкершілікке тартылмау және осындай ақшалай қаражатты өзінде қалдыру мүмкіншілігін береді деп санаймын. 

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131 


Мүлікті жария ету бойынша табыстау және (немесе) жасыру мақсатында экономикалық айналымының заңдарына алынған меншік құқығын, мемлекеттің мойындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лайықсыз адам үшін орындалған немесе орындалмаған  жағдайда. Негізгі мақсаты заңдастырылған капитал түрінде қосымша қаражат экономикасына айналысу болып табылады. Іс-шаралар қолданыстағы мүліктің заңды айналымын заңдастыруға және іске асыруға мүмкіндік береді.

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131 


08.09.2016

 

Мүлікті жария ету туралы шағын ақпарат

«Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңға Мемлекет басшысымен  2014 жылғы 30 маусымда  қол қойылғаны бізге мәлім, ол 2014 жылғы 1 қыркүйектен қолданысқа енгізілді.

Бірінші кезекте, мүлікті жария ету дегеніміз табыстарды жасыру мақсатында заңды экономикалық айналымнан шығарылған және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделмеген не тиісті емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану рәсімі екендігін атап өту қажет. Сонымен бірге, жария етілген капитал түрінде  экономикаға қосымша қаражатты тарту оның басты мақсаты болып табылады. Науқан бар мүлікті жария етуге және заңды айналымға енгізуге мүмкіндік береді.

Осы науқанға қатысуға заңмен белгіленген тәртіпте мүлкін жария ететін Қазақстан Республикасы азаматтарының,  оралмандардың және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдардың құқығы бар.

Сондай-ақ, Жария ету туралы Заңмен жария етуге жататын мүлікпен қатар, жария етуге жатпайтын да мүліктің барынша толық түсінігі белгіленген.

Атап айтқанда, Заң Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жердегі мүлікті жария етуге мүмкіндік беретінін назар аудару қажет деп санаймыз.

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жылжымайтын мүлік болып айқындалатын мүлікке ұқсас мүлік Қазақстан Республикасы аумағының шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік болып танылатындығын атап өткен жөн.

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131

 


24.06.2016

 

Мүлікті жария ету жөнінде барлық қажетті құжаттарды мына мекен жайда: Бәйтерек ауданы, Переметный ауылы, Гагарин көшесі, 139, аудан әкімдігі ғимаратының 2 қабаттағы, 12 кабинетінде  дүйсенбіден жұма аралығында сағ: 9ºº-18³º қабылданады.

Анықтама телефоны: 8(71130)23-461, 22-547.

 


24.06.2016

 

Мүлікті жария ету (ақшадан басқа) бойынша комиссия құрымы:

 

Комиссия төрағасы:

Тугузбаев

Амангельды Каримович

Бәйтерек ауданы әкімінің орынбасары;

 

Комиссия төрағасының орынбасары:

Джумабеков

Арман Амангалиевич

Бәйтерек ауданының сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімінің басшысы;   

 

 

Комиссия мүшелері:

Айткалиева

Сандугаш Саиновна

 

 

Жубанышкалиева

Айгуль Кусмановна

 

 

Исаева

Жамиля Давлетовна

 

 

 

 

Карткужакова

Асель Набиулловна

 

Керешов

Баубек Асылбекович

 

 

Танауов

Мадениет Рашидович

 

 

Тукжанов

Багдат Берикович

 

Тулегенов

Кайрат Асылбекович

 

Муханов

Медет Уалиханович

 

Умбеткалиев

Фархат Маликович

 

Уразова

Светлана Куанышкалиевна

 

 

 

 

Хадимов

Азамат Аскарович

 

Ажиканова

Тахмина Муратовна

 

Бәйтерек ауданының экономика және қаржы бөлімінің басшысы;

 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Бәйтерек ауданының  әділет басқармасының басшысы;

 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес ақционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы - «Жылжымайтын мүлік орталығы» департаментінің Бәйтерек аудандық бөлімше №1басшысы;

 

Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлер палатысының Бәйтерек ауданындағы филиалының директоры;

 

Бәйтерек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;

 

Бәйтерек аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы;

 

 

Бәйтерек аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы;

 

 

Бәйтерек аудандық жер қатынастары бөлімінің басшысы;

 

 

Бәйтерек ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы;

 

 

Бәйтерек аудан әкімі аппаратының   құқық мәселері жөніндегі бас маманы;

 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес ақционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы - «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің Бәйтерек аудандық бөлімінің басшысы;

 

Бәйтерек ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысының орынбасары;

 

 

Комиссияның хатшысы.


02.03.2016

Мүлікті жария ету туралы
Мүлікті жария ету туралы
 
Ұлттық инвесторлар кеңесінің мәжілісі барысында ағымдағы жылдың 11 сәуірінде Мемлекет басшысы айтқан тапсырмаға сәйкес ҚР Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар тұлғаларға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы.Заң бекітілді, ол 2014 жылдың 1 қыркүйегінен қолданысқа еніп, 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады.
 

Алдағы тұрған жария ету қолдағы бар мүліктерді заңды айналымға енгізу мүмкіндігін береді.Бұл бәрінен бұрын, келешекте жалпы декларациялау енгізілуімен байланысты.Азаматтарға қазір мүлкін жария етіп, одан әрі декларацияда көрсету құқығы беріледі.

Жария етуге жататындар:

1. Қаражат;

2. Құнды қағаздар;

3. Жарғылық қорға қатысу үлесі;

4. Басқа тұлғаға рәсімделген жылжымайтын мүлік;

5. ҚР аумағында орналасқан, құрылыс нормалары мен ережелеріне және жер участкесінің мақсаты тағайындалуына сәйкес келетін ғимараттар;

6. ҚР -нан тыс орналасқан жылжымайтын мүлік.

Шетелде орналасқан мүліктерді жария етуде мемлекет бюджетіне жария етілетін мүлік құнының 10% -ы мөлшерінде жария еткені үшін алым түседі.

Жария етуге жатпайтын мүліктер:

1. Құқығы сот тәртібінде таластағы;

2. Құқық берілуі Қазақстан Республикасы заңдарымен жол берілмейтін;

3. Несие ретінде алынған қаржы;

4. Мемлекет пайдасына беруге жататын мүлік;

5. Дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асыру аясында бюджет қаржысы есебінен аяқталғанқұрылыстағы жылжымайтын мүлкі нысандарындағы тұрғын және тұрғын жай емес ғимараттар.

Заңның 7- бабына сәйкес, мүліктерді жария ету комиссияға жария ету субьектілерінің құжаттарды беру арқылы жүргізіледі. Жария ету үшін мыналарды ұсыну қажет:

1. өтініш;

2. Жеке бас куәлігінің көшірмесі

3. Заңмен қарастырылған басқа құжаттар

Жоспарланып отырған қаржына жария етудің ерекшелігі азаматтар үшін жария ету құралын таңдауда баламаның болуы.

Біріншіден, қаражатты екінші деңгейдегі банктерде ашылған шоттарда үш жыл ішінде сақтауға болады, бұл ретте нарықтық мөлшерлемеге сәйкес сыйақы ала алады.

Екіншіден, қаражатты мерзімінен бұрын пайдалануды көздейтіндер мемлекеттік бағалы қағаздарды, екінші деңгейлі банктердегі, ұлттық басқарушы холдингтер мен компаниялардағы, даму институттарының облигацияларын, «Халықтық ІРО» бағдарламасы аясында сатылатын және Қазақстан қор нарығына шығарылатын бағалы қағаздар мен акцияларды иелену жолымен экономикаға тікелей инвестициялай алады.

Жария етілген қаржы табыс ретінде қарастырылмайды, соған сәйкес оларға табыс салығы да салынбайтын болады. Яғни ақша жинақ шотынан алынбаса және басқа шотқа аударылмаса, соған сәйкес мүлікті жария еткені үшін алым төлеу бойынша міндеттеме туындамайды.

Алайда, егер қаржысын жария етуші азамат инвестициялаудың жоғарыда көрсетілген механизмдерін пайдаланғысы келмесе, онда ол өз қарауынша бюджетке жария етілетін қаржының 10% мөлшерінде алым төлеумен өз қаржысына иелік етуде құқылы.

Көрсетілген әдістердің әрқайсысы отандық экономиканы дамытуға және ақшасын жария етуші азаматтың тиімділік алуына бағытталған. Сондай - ақ, жария етуді жүргізудің табыстылығы факторы осы акция барысында алынған мәліметтердің құпиялығын сақтау болып табылады. Мұндай ақпараттардың құпиялығы Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңдылығы нормаларына сәйкес кепілдендіріледі.

 МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131
 

23.02.2016 ж.

 

Мүлікті жария ету бойынша табыстау және (немесе) жасыру мақсатында экономикалық айналымының заңдарына алынған меншік құқығын, мемлекеттің мойындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лайықсыз адам үшін орындалған немесе орындалмаған  жағдайда. Негізгі мақсаты заңдастырылған капитал түрінде қосымша қаражат экономикасына айналысу болып табылады. Іс-шаралар қолданыстағы мүліктің заңды айналымын заңдастыруға және іске асыруға мүмкіндік береді.

Бұған Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады, Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты бар оралмандар және тұлғалар. Мүліктің белгіленген кешенді тұжырымдамасын заңдастыру заңы заңдастыруға жатады, сонымен қатар, керісінше жатпайтындар.

Бұл заңдастыру Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан мүлікті заңдастыруға мүмкіндік береді. Мүлік, бірдей мүлік, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес айқындалған жылжымайтын мүлік.

Шет елдегі мүлікті заңдастыру бойынша, мемлекеттік бюджетке заңдастырылған мүліктің құнының 10% заңдастыру үшін жиналады.

МКБ Бәйтерек ауданы тел:22131

 


Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан мүлікті заңдастыру

 

Бәйтерек ауданы бойынша мемлекеттік кіріс бөлімі Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан, соның ішінде мүлікті заңдастыру жөніндегі шаралар жалғастыру туралы хабарлайды. Біздің елімізде меншік пен капиталды заңдастыру қыркүйек 2014 жылдың 1-інде басталып, 2015 жылдың 31 желтоқсанына аяқталатын. Азаматтардан құжаттарды қабылдау 30 қараша, 2015 жылға дейін жалғасатын болады.

Бұл Қазақстандағы заңдастыру тәжірибесі бар, әлемдік экономикадағы жаңа емес. Ол екі рет бізге өтті. Мақсатында Экономикалық тұрғыдан мүлікті және капиталды заңдастыру, - Қазақстан экономикасына инвестиция қысқарту және сауда балансының кезеңінде қажетті, осындай қосымша резервтер ұлттық экономиканың ішкі ресурстарын көлеңкеден шығады.

Қазақстанда қазір болып жатқан мүлікті және капиталды заңдастыру, 2017 жылы енгізілетін болады халықтың жалпыға бірдей декларациясының, көшу бастамасы болып табылады. Бұл шара азаматтардың табыстарын толық қамту салдарынан салық базасын ұлғайту және көлеңкелі нарығын азайтуға мүмкіндік береді.

Қазақстан азаматтары, олардың табысы мен мүлкі туралы барлық көрсету, заңдастыру артықшылығын. Бұл оларға әмбебап декларация олардың капиталы мен активтері байланысты проблемаларды шешу мүмкін емес кезінде мүмкіндік береді.

Қоғамдастыққа мемлекеттік табыстың аумақтық басқарудағы заңдастыру тақырыбын құрылған комиссия Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан мүлікті заңдастыру бойынша құжаттарды қабылдау,.

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан мүлікті бойынша акциялардың бөлігі ретінде келесі сипатты таниды:

1) жылжымайтын мүлік Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан;

2) эмитенттері шет елде тіркелген бағалы қағаздар;

Шет елде тіркелген заңды тұлғалар 3) үлесі.

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан мүлікті заңдастыру сатып алу бағасы немесе мүліктің бағалау құнының он процентi сыйақы төленеді үшін

Заңдастыру субъектілері мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

Белгіленген нысан бойынша екі данада мүлікті заңдастыруға жүргізу: 1) өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, өтініш беру кезінде түпнұсқа ұсыну;

3) жылжымайтын мүлік Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ шет елде тіркелген заңды тұлғалардың жарғылық капиталына, мұндай мүлікке меншік құқығын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін акцияға тыс орналасқан;

Эмитенттері бағалы қағаздар немесе бағалы қағаздарды эмитенттің тұрғылықты мемлекеттің заңнамасында белгiленген осы бағалы қағаздардың меншік құқығын растайтын өзге де құжаттың бойынша құқықтарды тіркеудің тиісті жүйесінде шотынан үзінді отырып, шет елде тіркелген 4) бағалы қағаздар;

5) сатып алу құнын немесе мүліктің бағаланған құнын растайтын құжатты.

; өтініш күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгеге - шетелдік валютадағы активтердің құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен түрлендіріледі

6) құжат мүлікті заңдастыруға алымның төленгенін растайтын.

Заңдастырылған мүліктің көзделген ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапкершілік заңдастыру жатады.

Біз қосымша ақпарат алу үшін, заңдастыру субъектісі Мемлекеттік кіріс тұрғылықты органдарына хабарласыңыз естеріңізге саламыз.


Мүлікті жария ету

 

Бұдан бұрын айтылғандай, «Жария ету 2014» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру 2014 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2015 жылдың 30 қарашаға дейін жалғасады.

Жұртқа мәлім, жуырда «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы ҚР Заңы қолданысқа енеді.

Өз кезегінде ақшаны жария ету үшін келесі шарттарды орындау керек:

Біріншіден -ұлттық немесе шетел валютасында жария етуге тиіс сома жария ету мерзімінде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі арнайы ашылған жинақ шотына салынады;

Екіншіден -  сол ақша, салған күннен бастап кемінде күнтізбелік алпыс ай шотта жатуға тиіс.

Жария етілген ақшалай қаражатты аударған соң, ақша сомасының мөлшерін растайтын белгіленген нысан бойынша анықтама беріледі.

Бұл ретте, азаматтар жария етудің қолдану мерзімі аяқталғанға дейін ұлттық активтерді, құнды қағаздарды, облигацияларды сатып алып оларды Қазақстанның экономикасына инвестициялап аталған шоттарға аударылған ақшаға билік етуге құқылы.

Егер де, ақшалай қаражат қылмысты жасау нәтижесінде алынғаны анықталған болса ақшалай қаражатты жария ету заңсыз деп танылу фактісіне назар аудару керек.

Көрсетілген заңның күшіне енгенінен бастап өзінің мүлкі мен ақшасын жария етуді қалаған барлық адамдар олардың сақталуына және табыс салығын салуды ықтимал деп  алаңдамауларына болады.  Олар табыс ретінде көзделмейтіні, ал ақша өз кезегінде депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалғаны Заңмен әлде қайда қарастырылған.  

Сонымен қатар, адамдарды әкімшілік немесе қылмыстық тәртіпте қудалау үшін мемлекеттік және лауазымдық органдарынан алынған ақпаратқа қатысты маңызды кепіл Заңмен көзделгеніне назар аудару керек.

 


 

рисунок